Spread the love
DATA DINAS
1. NAMA DINAS : DINAS KETAHANAN PANGAN
2. KEPALA DINAS : Ir. Bernard F.D. Burah, MT
3. ALAMAT DINAS : Jl. Soekarno Hatta Bajawa
4. TELP. : 0384 – 21799
5. EMAIL DINAS : ketapangngada19@gmail.com
6. WEBSITE DINAS : dkp.ngadakab.go.id